Go to Danish version

Samtykke til markedsføring

De nærmere vilkår for opprettelse av en bruker i appen, inkludert mitt samtykke til behandling av mine personopplysninger i henhold til Personopplysningsloven, fremgår av de til enhver tid gjeldende Generelle Avtalevilkår, som jeg særskilt har akseptert i forbindelse med opprettelse av bruker i appen.

 

Jeg er informert om og aksepterer at dersom det produkt eller den tjenesteytelse som jeg ønsker å bruke ikke kan leveres, vil dette samtykket likevel være bindende avgitt. De opplysninger som jeg har avgitt i forbindelse med dette samtykket, vil ikke bli slettet med mindre du velger å slette deg som bruker av appen, og Rekom Øst Drift Delta ApS, CVR nr. 37987204 har rett til å videresende markedsføringsmateriale til meg i overensstemmelse med bestemmelsene i dette samtykket, inkludert tilbud om lignende produkter eller tjenesteytelser fra Rekom Øst Drift Delta ApS' samarbeidspartnere.

 

Mitt samtykke trer dermed i kraft ved min godkjennelse av innholdet i dette dokument, uansett om behandlingen av søknaden om det produkt eller den tjenesteytelse som jeg ønsker å bruke først igangsettes etter at samtykket er gitt.

 

1.1. Innsamling av opplysninger

 

Ved aksept av dette samtykket til markedsføring bekrefter jeg at jeg er innforstått med og samtykker til at:

 

 • Rekom Øst Drift Delta ApS registrerer, samler inn og behandler personopplysninger om meg og bruken av fordeler og rabatter som er assosiert med min brukerprofil og tilhørende Staff Card,

 •  opplysningene som samles inn er navn, e-postadresse, fødselsdato, kjønn og Rekom Staff Card nummer, samt oppdateringer av de nevnte opplysninger,

 • innsamlingen av opplysningene omfatter registrering av min bruk av rabatter, billetter og øvrige fordeler og rabatter assosiert med min brukerprofil og Staff card i appen,

 • jeg gir Rekom Øst Drift Delta ApS adgang til min Facebook-konto, som Rekom Øst Drift Delta ApS bruker til at gruppere meg med andre medlemmer med samme forbruksmønster som meg,

 • Rekom Øst Drift Delta ApS er berettiget til at samle inn, oppbevare og generelt benytte informasjon fra min Facebook-konto,

 • opplysningene som er samlet inn kan videresendes til Rekom Øst Drift Delta ApS' samarbeidspartnere med tanke på oversendelse av markedsføringsmateriale som nærmere definert nedenfor, og

 • Rekom Øst Drift Delta ApS' samarbeidspartnere kan bruke, bearbeide, videresende og bruke de innsamlede opplysninger til at oversende markedsføringsmateriale målrettet mitt forbruksmønster.

 

1.2. Markedsføring

 

Formålet med å videresende markedsføringsmaterialet er bl.a. at Rekom Øst Drift Delta ApS kan optimalisere og videreutvikle de produkter og ytelser som Rekom Øst Drift Delta ApS til enhver tid kan tilbyde meg.

 

Ved aksept til markedsføring gjennom dette samtykket bekrefter jeg at jeg er innforstått med og samtykker til at:

 

 • det kan sendes markedsføringsmateriale, herunder markedsføring av varer, tjenester, serviceytelser, apper og andre digitale løsninger innenfor restaurantbransjen, altså cocktailbarer, barer, vertshus, restauranter, nattklubber, diskoteker, caféer, eventer, festivaler, enkeltstående arrangementer samt andre lignende forretningsområder med tilknytning til restaurantbransjen,

 • markedsføringsmaterialet kan omfatte markedsføring vedrørende Rekom Øst Drift Delta ApS enkelte samarbeidspartnere så vel som grupper av samarbeidspartnere, herunder også generell markedsføring vedrørende varesortiment og tilbud, utvikling av eksisterende og nye forretningsområder samt nyhetsbrev og annen informasjon, og

 • markedsføringsmaterialet kan omfatte samarbeidspartnere, som ikke er tatt med på liste over virksomheter under pkt. 1.4, hvis slike samarbeidspartnere først er tilknyttet Rekom Øst Drift Delta ApS som samarbeidspartner etter jeg har gitt dette samtykket til markedsføring, men likevel slik at direkte markedsføring fra nye samarbeidspartnere bare kan skje dersom jeg særskilt har gitt samtykke til det.

 

1.3. Oversendelse av markedsføringsmaterialet

 

I forbindelse med avgivelsen av dette samtykke har jeg opplyst navn, e-postadresse, fødselsdato, kjønn og Rekom Staff Card nummer.

 

Ved aksept av dette samtykke til markedsføring bekrefter jeg, at jeg er innforstått med og samtykker i, at:

 

 • det kan sendes markedsføringsmateriale, nyhetsbrev samt annen informasjon vedrørende Rekom Øst Drift Delta ApS og Rekom Øst Drift Delta ApS' samarbeidspartnere direkte til opplyste e-postadresse

 • det kan sendes markedsføringsmateriale, nyhetsbrev samt annen informasjon vedrørende Rekom Øst Drift Delta ApS og Rekom Øst Drift Delta ApS' samarbeidspartnere direkte til det opplyste telefonnummeret,

 • det kan sendes markedsføringsmateriale, nyhetsbrev samt annen informasjon vedrørende Rekom Øst Drift Delta ApS og Rekom Øst Drift Delta ApS' samarbeidspartnere direkte til de opplyste sosiale media-kontoene,

 • det kan sendes markedsføringsmateriale, nyhetsbrev samt annen informasjon vedrørende Rekom Øst Drift Delta ApS og Rekom Øst Drift Delta ApS' samarbeidspartnere direkte til den opplyste postadressen,

 • det kan sendes push-beskjeder via mobiltelefon til det opplyste telefonnummer, såfremt du har aktivert Bluetooth på din mobil. Push-beskjedene sendes kun dersom du oppholder deg i et område hvor det er markert med skilt at denne teknologien brukes,

 • det kan fremsendes markedsføringsmateriale, nyhetsbrev samt annen informasjon vedrørende Rekom Øst Drift Delta ApS og Rekom Øst Drift Delta ApS' samarbeidspartnere ved direkte dialog på sosiale medier, slik som Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat og Linkedin, o

 • oversendelsen, uansett på hvilken måte og hvilket medium som anvendes, kan skje direkte til meg så vel som direkte eller indirekte via grupper eller andre digitale medier som jeg er tilknyttet.

 

1.4. Rekom Øst Drift Delta ApS' samarbeidspartnere

 

Ved aksept av dette samtykke til markedsføring bekrefter jeg at jeg er innforstått med og samtykker i at følgende virksomheter kan sende markedsføringsmateriale som definert ovenfor under pkt. 1.1., 1.2. og 1.3.:

 

 • Aloha Beach Bar ApS, CVR nr. 36402652

 • ANDYS BAR ApS, CVR nr. 34737398

 • ANDYS/SPRUTTEN ApS, CVR nr. 29825726

 • Kostbar ApS, CVR nr. 36953489

 • Aya ApS, CVR nr. 35682198

 • Bar 7 ApS, CVR nr. 38631578

 • REKOM TROMSØ AS, Org. Nr. 918536892

 • BUTCHERS ApS, CVR nr. 35043519

 • Bæst Bar ApS, CVR nr. 34476519

 • CAFÉ DA VINCI ApS, CVR nr. 29326703

 • GULDHORNENE AALBORG ApS, CVR nr. 34208131

 • GULDHORNENE, ÅRHUS ApS, CVR nr. 35224785

 • GULDHORNENE KBH. ApS, CVR nr. 31933307

 • CUCARACHA BAR ApS, CVR nr. 31625246

 • REKOM & JYRGEN DAMPMØLLEN ApS, CVR nr. 36491647

 • Dandy Cph. ApS, CVR nr. 37582220

 • DEN GLADE GRIS ApS, CVR nr. 28515626

 • Den Nordiske Ambassade ApS, CVR nr. 37581909

 • Dorsia ApS, CVR nr. 38544241

 • El Dorado Bar ApS, CVR nr. 38311484

 • FABRIKKEN, AALBORG ApS, CVR nr. 29388156

 • Farfars ApS, CVR nr. 34736871

 • GIRAFFEN ApS, CVR nr. 29388180

 • HEIDIS BIER BAR AALBORG ApS, CVR nr. 33579624

 • HEIDIS BIER BAR ÅRHUS ApS, CVR nr. 31873355

 • HBB BERGEN AS, Org. Nr. 998575931

 • HEIDI'S BIER BAR DRAMMEN AS, Org. Nr. 915970486

 • Restaurations Kompagniet Finland Oy, FO 2885726-8

 • HEIDI'S BIER-BAR ApS, CVR nr. 27647952

 • HEIDIS BIER BAR ODENSE ApS, CVR nr. 31873347

 • HEIDI'S BIER BAR OSLO AS, CVR nr. 915807208

 • HEIDI'S BIER-BAR SVENDBORG ApS, CVR nr. 33037066

 • Heidis Bier Bar Sønderborg ApS, CVR nr. 36725001

 • HEIDIS BIER BAR THISTED ApS, CVR nr. 36491604

 • REKOM TROMSØ AS, Org. Nr. 918536892

 • HBB TRONDHEIM AS, Org. Nr. 917692173

 • High Voltage Ålborg ApS, CVR nr. 37987395

 • HIVE ApS, CVR nr. 34590265

 • Hornsleth Ålborg ApS, CVR nr. 25958705

 • H-BAR ÅRHUS ApS, CVR nr. 31866391

 • HORNSLETH BAR ApS, CVR nr. 32141099

 • ISM OSLO AS, Org. Nr. 918536833

 • KJ10 REKOM AS, Org. Nr. 917691908

 • LA BAR/ROCKCAFÉEN ApS, CVR nr. 29388148

 • LA BAR, KØBENHAVN ApS, CVR nr. 27048021

 • L.A. TEQUILA BAR ODENSE ApS, CVR nr. 31873363

 • Lala, Ålborg ApS, CVR nr. 38339621

 • LouLou Århus ApS, CVR nr. 37582344

 • Madam Chu ApS, CVR nr. 35256008

 • MEXI BAR ApS, CVR nr. 30575997

 • MUSEN & ELEFANTEN ApS, CVR nr. 34703086

 • No Stress Bar DK ApS, CVR nr. 38517511

 • LA BELLE DRIFT AS, Org. Nr. 991650105

 • Oak Room ApS, CVR nr. 35668837

 • ReKom Drift I ApS, CVR nr. 38982168

 • Rekom Group A/S, CVR nr. 19415201

 • Rekom Øst Drift Delta ApS, CVR nr. 37987204

 • Retro ApS, CVR nr. 36695331

 • Rhino Bar ApS, CVR nr. 33582676

 • SIMPELT V ApS, CVR nr. 33050860

 • SIRKUS OSLO AS, CVR nr. 919574054

 • SJUS BAR ApS, CVR nr. 31374057

 • SKAAL ApS, CVR nr. 37209597

 • Stereo Bar ApS, CVR nr. 34711941

 • THE AUSTRALIAN BAR AARHUS ApS, CVR nr. 34476209

 • THE AUSTRALIAN BAR KØBENHAVN ApS, CVR nr. 17890670

 • THE AUSTRALIAN BAR ODENSE ApS, CVR nr. 19044734

 • ENGENE 12 DRAMMEN AS, Org. Nr. 915970389

 • The Drunken Flamingo, Aalborg ApS, CVR nr. 37582158

 • THE DRUNKEN FLAMINGO ApS, CVR nr. 34477795

 • STORE HØVDING AS, Org. Nr. 993948063

 • TYROLIA BIER KLUB ApS, CVR nr. 33244460

 • Tørst Bar ApS, CVR nr. 33948093

 • VIGGO'S VÆRTSHUS ApS, CVR nr. 25359348

 

1.5. Tilbakekall av samtykke

 

Jeg bekrefter at jeg er informert om og aksepterer at jeg til enhver tid kan kalle tilbake mitt samtykke til markedsføring helt eller delvis. Samtykke kan trekkes tilbake enkeltvis for de ulike databehandlere/samarbeidspartnere angitt i pkt 1.4 og for de ulike markedsføringskanaler angitt i pkt. 1.3.

 

Tilbakekallet kan skje ved henvendelse til:

 

Rekom Øst Drift Delta ApS

CVR nr. 37987204

Lavendelstræde 17 C, 4.

1462 København K

Versionnummer 1.0

 

Henvendelsen kan sendes til: info@nightpay.com.