Aftalevilkår for NightPay medlemskab

1.  ANVENDELSESOMRÅDE

1.1    Disse Aftalevilkår for NightPay Medlemskab (herefter ”Aftalen”) gælder mellem dig som bruger af app’en NightPay og NightPay ApS, CVR nr. 37 98 72 04, der stiller app’en til rådighed.

1.2    Aftalen kan kun fraviges, hvis det er udtrykkeligt aftalt mellem NightPay ApS og dig.

1.3    NightPay ApS’ salg af medlemskab på app’en henvender sig alene til forbrugere, der er fyldt 18 år. Ved accept af Aftalen bekræfter du, at du er forbruger, og at du er fyldt 18 år.

2. LØBENDE MEDLEMSKAB

 

2.1    Når du indgår Aftalen med NightPay Aps, tegner du et løbende medlemskab, der fortsætter, indtil det bliver opsagt af dig i overensstemmelse med Aftalens punkt 9, eller indtil NightPay Aps opsiger Aftalen.

2.2    Ved udløb af en medlemsperiode forlænges medlemskabet automatisk med en ny medlemsperiode af en tidsmæssig længde svarende til den foregående.

3. INDGÅELSE AF AFTALEN

 

3.1    Du indgår Aftalen ved at scrolle til bunden af dette dokument og trykke ”Accept”.

 

3.2   Når du har accepteret Aftalen, skal du for at bruge medlemskabet, og gøre brug af de fordele som medlemskabet giver dig, afgive oplysninger om og tilmelde et betalingskort, hvorfra betalingen for medlemskabet skal ske.

 

3.3    Efter indgåelsen af Aftalen vil Aftalen til enhver tid være tilgængelig i din profil på app’en.

 

3.4    Du vil pr. mail modtage en bekræftelse på, at Aftalen er indgået.

 

3.5    Aftalen indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

 

4. BETALING

 

4.1 Ved betaling har du mulighed for at benytte følgende betalingskort:

- DanKort

- VISA Private

- VISA Business

- MasterCard Private

- MasterCard Business

 

Der opkræves fra NightPay ApS’ ingen gebyrer ved betaling med ovennævnte betalingskort. NightPay ApS gør udtrykkeligt opmærksom på, at de enkelte kortudbydere kan pålægge gebyrer ved betalinger og transaktioner, som du selv skal betale.

 

4.2    Såfremt du ved indgåelsen af Aftalen gør brug af et særligt tilbud, er der mulighed for, at du kan få en gratis prøveperiode. Prøveperioden løber fra den dato, hvor du indgår Aftalen. Længden af prøveperioden kan variere afhængig af hvilket konkret tilbud, som du gør brug af. Den konkrete længde af den prøveperiode, der gælder for dig, vil fremgå af app’en, i forbindelse med at du indgår Aftalen.

 

4.3   Efter udløbet af prøveperioden skal du betale 39,00 kr., inkl. moms, pr. måned, for medlemskabet. Betalingen for første måneds medlemskab trækkes automatisk på dit betalingskort dagen efter udløbet af prøveperioden.

 

4.4   Betaling for medlemskabet sker forud for hver medlemsperiode, der løber for én (1) løbende måned ad gangen.

 

4.5   Ved udløbet af en medlemsperiode vil betalingen for den følgende medlemsperiode automatisk blive trukket på dit betalingskort på datoen hvor den nye medlemsperiode begynder. Medlemskabet fornys således automatisk løbende med medlemsperioder på én (1) løbende måned, indtil medlemskabet opsiges af enten dig eller NightPay ApS.

 

4.6   Du kan ændre det betalingskort, hvorfra betalingen for medlemskabet skal trækkes, ved at rette henvendelse til NightPay ApS på info@nightpay.com. NightPay ApS forbeholder sig til enhver tid at afvise betalingskort, såfremt disse ikke kan valideres af kortudstederen.

 

4.7  Såfremt en betaling for en medlemsperiode afvises eller af andre årsager ikke kan gennemføres, ophører Aftalen med øjeblikkelig virkning.

 

4.8  Hvis du eller NightPay ApS opsiger Aftalen, fortsætter Aftalen med at være i kraft indtil udløbet af den medlemsperiode, hvori opsigelsen finder sted.

 

4.9  Hvis du opsiger Aftalen i en prøveperiode, ophører Aftalen på datoen for udløbet af prøveperioden, og du vil således ikke skulle betale for den første normale medlemsperiode.

 

4.10   Du kan kun få én gratis prøveperiode. Hvis du har påbegyndt en gratis prøveperiode, er det således ikke muligt at modtage flere gratis prøveperioder ved at opsige Aftalen og oprette dig som bruger i app’en igen, med mindre NightPay ApS særskilt har meldt ud, at også tidligere brugere er berettiget til en ny gratis prøveperiode.

 

4.11   Kreditkortoplysninger udveksles eksklusivt og fortroligt mellem dig og NightPay ApS’ samarbejdspartnere, Stripe Payments Europe, Ltd. Com. No. 513174 og NETS Denmark A/S, CVR nr. 20 01 61 75, via sikker datakryptering og behandles dermed ikke af NightPay ApS. Stripe Payments Europe, Ltd. Com. No. 513174 og NETS Denmark A/S, CVR nr. 20 01 61 75 er PCI-godkendt (Payment Card Industry Data Security Standard) af myndighederne til håndtering af netbetalinger.

 

 

5. TRIPLE-UP OG GRATIS ENTRE

 

5.1   Når du har indgået Aftalen og oplyst et betalingskort, får du adgang til Triple-Up i app’en.

5.2  Triple-Up kan anvendes på de venues, der fremgår af app’en, dog kan enkelte venues være undtaget, hvilket vil fremgå udtrykkeligt i app’en under det enkelte venue. Triple- Up kan anvendes alle dage, hvor det enkelte venue har åbent, fra åbningstiden og frem til kl. 23.00.

 

5.3   App’en kan indeholde tilbud, rabatter og andet, som ikke kan kombineres med fordelene i henhold til Aftalen. Dette vil i så fald være udtrykkeligt oplyst under det enkelte tilbud, mv.

5.4   Der kan endvidere være begrænsninger i anvendelsen på det enkelte venue, og der kan være venues, hvor Triple-Up slet ikke kan anvendes, ligesom der kan være sær- og fri bar arrangementer, hvor du ikke kan anvende Triple-Up. Du kan altid kontakte NightPay ApS på chat supporten i app’en for at få oplyst, hvilke begrænsninger der er gældende.

 

5.5   Triple-Up gælder ikke for følgende, hverken i app’en eller på de enkelte venues:

- eksisterende tilbud

- mængde- tilbud og rabatter

- kampagnetilbud

- tobaksvarer

- garderobe

- entre efter kl. 24.00

- mad

- magnum flasker

- champagne og vin

- udvalgte premium produkter

- bordreservationer, bord booking og bordsalg

 

5.6   Når du anvender Triple-Up har du en indskudskonto, hvor du kan sætte penge ind, ved overførsel fra dit betalingskort.

 

Du kan indsætte penge på din indskudskonto ved overførsel af beløb på mellem 10 og 1.000 kr. af gangen. Beløbene skal overføres i intervaller af 10 kr. 

 

NightPay ApS giver dig Triple-Up (3x) på det beløb, som du indsætter på din indskudskonto. Hvis du overfører 100 kr. til din indskudskonto, så du får 300 kr. på dit Triple-Up kort, som du kan bruge til at betale på et venue.

 

5.7   Du kan Triple-Up, ved at overføre penge til din indskudskonto så tit du vil, men du kan maksimalt have 5.000 kr. indsat på indskudskontoen, svarende til 15.000 kr. på dit Triple-Up kort. Hvis du har Triplet-Up, så du har 15.000 kr. på dit Triple-Up kort, skal du herefter bruge min. 30 kr. på dit Triple-Up kort før du kan indsætte flere penge på din indskudskonto, da din Triple-Up konto ikke kan overstige 15.000 kr.

 

5.8   Dine månedlige betalinger for medlemskabet af NightPay ApS, jf. pkt. 4.3, bliver automatisk overført til dit Triple-Up kort, så du kan bruge beløbet til betaling med dit Triple-Up kort. Beløbet bliver ikke Triplet-Up. Når du betaler 39,00 kr., inkl. moms, for en måneds medlemskab, vil der således blive overført 39,00 kr., inkl. moms, til dit Triple-Up kort.

 

5.9   Når du betaler med dit Triple-Up kort, vil beløb overført til dit Triple-Up kort i henhold til pkt. 5.8 blive anvendt til betaling før beløb, som du selv har overført til din indskudskonto, jf. pkt. 5.7.

 

5.10   Når du betaler med dit Triple-Up kort, gælder det enkelte venues listepriser, dvs. Triple-Up kan ikke kombineres med "før 24 priser", eksisterende tilbud, store flasker, mængdetilbud eller kampagner eller andre rabatter. Det betyder, at når du betaler med Triple-Up kortet, så skal du betale listeprisen for de produkter, som du køber.

 

5.11   Du kan til enhver tid få tilbagebetalt det beløb, som du har stående på din indskudskonto. Det er din indskudssaldo, dvs. det beløb som du har indbetalt, fratrukket dit forbrug, som du kan få tilbagebetalt.

Hvis du f.eks. indbetaler 100 kr. på din indskudskonto, har du 300 kr. på dit Triple-Up kort. Du køber nu for 150 kr. på et venue, og du har så 150 kr. tilbage på dit Triple-Up kort. Hvis du vil have det resterende beløb tilbagebetalt, er det saldoen på din indskudskonto, som du får udbetalt, dvs. 150 kr./3 = 50 kr.

 

Hvis du har betalt for en måneds medlemskab, vil der blive overført 39,00 kr., inkl. moms, til din indskudskonto, Hvis du herefter selv indbetaler 100 kr. på din indskudskonto, har du 339 kr. på Triple-Up kort. Du køber nu for 150 kr. på et venue, og du har så 189 kr. tilbage på dit Triple-Up kort. Betalingen for medlemskabet bliver brugt som betaling først, så hvis du vil have det resterende beløb tilbagebetalt, er det saldoen på din indskudskonto, som du får udbetalt, dvs. 189 kr./3 = 63 kr.

 

5.12   Det præciseres, at du aldrig kan få tilbagebetalt de beløb, som du har betalt for medlemskabet af NightPay ApS, jf. pkt. 4.3. De månedlige betalinger for medlemskabet kan dermed kun anvendes til betalinger med dit Triple-Up kort. Såfremt Aftalen ophører, vil et eventuelt restindestående på din indskudskonto, som stammer fra betalinger for medlemskabet blive overført fra din indskudskonto til NightPay ApS, idet beløbet herefter tilfalder NightPay ApS som betaling for den periode, hvor du har været medlem af NightPay ApS.

 

5.13   Hvis du har penge tilbage på din indskudskonto, som du ønsker tilbagebetalt, kan du skrive til chat supporten via appen eller på info@nightpay.com for at få det resterende indskud tilbage

 

5.14   Tilbagebetaling af indeståendet på din indskudskonto vil ske så hurtigt som muligt, dog senest 14 dage efter NightPay ApS har modtaget din anmodning om tilbagebetaling. Tilbagebetalingen vil ske til det betalingskort, hvorfra du har overført midler til din indskudskonto.

 

5.15   Ved ophør af Aftalen tilbagebetales indeståendet på din indskudskonto kun, såfremt du sender en anmodning herom til NigthPay ApS.

 

5.16   Ved ophør af Aftalen vil du stadig kunne anvende Triple-Up, også efter Aftalen er ophørt, indtil indeståendet på din indskudskonto er opbrugt. Der kan dog ikke indsættes flere midler på indskudskontoen, med mindre du tegner et nyt medlemskab. Det vil kun være Triple-Up, som kan anvendes. Øvrige fordele, rabatter, mv. knyttet til det ophørte medlemskab vil ikke kunne anvendes efter Aftalens ophør.

 

5.17   Det er muligt at tilføje flere betalingskort i app’en, således at du kan have et betalingskort, hvorfra betalingen for medlemskabet bliver betalt, og et andet betalingskort hvorfra du indbetaler penge til din indskudskonto på Triple-Up.

 

5.18   Når du har indgået Aftalen, får du gratis entre indtil kl.24.00 på de venues, der fremgår af app’en, dog kan enkelte venues være undtaget, hvilket vil fremgå udtrykkeligt i app’en under det enkelte venue.

 

Der kan endvidere være begrænsninger i gratis entre på det enkelte venue, og der kan være venues, hvor gratis entre slet ikke kan anvendes, ligesom der kan være sær- og fri bar arrangementer, hvor du ikke kan få gratis entre. Du kan altid kontakte NightPay ApS på chat supporten i app’en for at få oplyst, hvilke begrænsninger der er gældende.

 

6. LOYALITETSPROGRAMMET LEVELS

 

6.1   Når du har Indgået Aftalen, får du samtidigt adgang til NightPay ApS loyalitetsprogram, Levels. Loyalitetsprogrammet består af forskellige niveauer, som altid vil fremgå tydeligt i app’en. Hvert niveau vil have forskellige fordele tilknyttet, som ligeledes vil fremgå tydeligt i app’en. Det vil under hvert niveau desuden fremgå hvad der kræves for at opnå det næste niveau. Enkelte niveauer er dog undtaget fra tydeligt at præcisere deres indhold, da disse udelukkende er niveauer man kan få adgang til, ved at blive inviteret af NightPay ApS, og fordelene i disse niveauer vil derfor ikke være tilgængelige med mindre man har modtaget en invitation til disse niveauer.

 

6.2   I flere af loyalitetsprogrammets niveauer får du bl.a. adgang til Cashback. Cashback fungerer ved at vi på dit Triple Up kort indsætter x procent af dine køb foretaget med enten dit tilknyttede betalingskort eller fra din indskudssaldo, uanset hvornår på døgnet disse køb er foretaget. Du får altså ikke Cashback af køb foretaget fra dit Triple-Up kort og det indsatte Cashback beløb bliver ikke Triplet  Up. Den procentsats vi giver dig i Cashback varierer fra niveau til niveau i Levels og vil tydeligt fremgå i app’en.

Hvis du f.eks. er på Gold-niveauet, og dermed er Gold medlem, som giver 20% Cashback, og du klokken 02:34 køber to fadøl til 100 kr. med enten dit tilknyttede betalingskort eller fra din indskudssaldo, vil du få 20% i Cashback, svarende til 20 kr.
Disse 20 kr. indsættes på din Triple-Up konto samme dag om morgenen kl. 10:00. Dvs. pengene bliver ikke Triplet Up, men sættes direkte ind, og kan bruges samme døgn som du har sparet dem op om natten.

Når du betaler med dit Triple-Up kort, vil Cashback-beløb overført til dit Triple-Up kort i henhold til pkt. 6.2 blive anvendt til betaling før beløb, som du selv har overført til din indskudskonto, jf. pkt. 5.7.

 

6.3   Det præciseres, at du aldrig kan få tilbagebetalt de beløb, som du har fået indsat i Cashback af NightPay ApS. De indsatte Cashback-beløb, kan dermed kun anvendes til betalinger med dit Triple-Up kort. Såfremt Aftalen ophører, vil et eventuelt restindestående på din Triple-Up konto, som stammer fra indsatte Cashback-beløb blive overført fra din Triple-Up konto til NightPay ApS, idet beløbet herefter tilfalder NightPay ApS. Det præciseres ligeledes at såfremt Aftalen ophører mister du retten til dit aktuelle niveau i loyalitetsprogrammet. Hvis du efterfølgende genaktiverer dit medlemskab, starter du derfor i loyalitetsprogrammets laveste niveau.

 

 

7. FLERE FORDELSPROGRAMMER

 

7.1   Du har mulighed for at indgå en Freemium-aftale med NightPay ApS sideløbende med dit NightPay medlemskab, således at du samtidig har adgang til de fordele, der følger af begge aftaler. Indgåelsen af en Freemium-aftale sker gennem din profil i app’en. Du vil i så fald skulle acceptere særskilte aftalevilkår for Freemium.

 

7.2   Selv om du har indgået flere aftaler med NightPay ApS, kan du kun opnå én rabat. De fordele du opnår ved indgåelsen af Aftalen, kan således ikke kombineres med de fordele du opnår, ved indgåelsen af en Freemium-aftale, ligesom hverken fordelene i henhold til Aftalen eller en Freemium-aftale kan kombineres med andre tilbud, som de enkelte venues måtte udbyde.

8. FORTRYDELSESRET

8.1    Du kan uden begrundelse fortryde indgåelsen af Aftalen inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du indgår Aftalen med NightPay ApS.

8.2   Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, refunderer NightPay ApS din indbetaling for første måneds medlemskab. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor NightPay ApS har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde indgåelsen af Aftalen.

8.3   Du kan ikke gøre brug af fortrydelsesretten, hvis du forinden anvendelsen af fortrydelsesretten har taget app’en i brug ved anvendelse af de fordele, rabatter, Triple- Up, Levels, mv., som app’en giver adgang til.

 

8.4    Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele dette til NightPay ApS. Meddelelse kan sendes pr. mail til info@nightpay.com

 

8.5    NightPay ApS gennemfører tilbagebetaling uden tillæg af gebyrer til det samme betalingskort, som du benyttede ved indgåelsen af Aftalen, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.

 

9. OPSIGELSE OG OPHØR

 

9.1    Du kan til enhver tid opsige Aftalen, således at medlemskabet ophører ved udløbet af den medlemsperiode, hvori opsigelsen finder sted.

 

9.2   Opsigelse af Aftalen kan sendes pr. mail til info@nightpay.com eller via chat supporten i app’en. Opsigelse skal være modtaget hos NightPay ApS senest på dagen for udløbet af en medlemsperiode.

 

9.3   Hvis NightPay ApS ophører med at udbyde app’en, eller app’en af andre årsager ikke længere er tilgængelig på markedet eller på anden vis ikke længere er mulig for NightPay ApS at udbyde til dig, udløber dit medlemskab som udgangspunkt automatisk ved ophøret af en medlemsperiode.

 

9.4   NightPay ApS fraskriver sig ethvert ansvar, der måtte være forbundet med forhold, der forhindrer NightPay ApS i at opfylde Aftalen. Der henvises til Aftalens punkt 13 vedrørende NightPay ApS’ generelle ansvarsfraskrivelse.

 

9.5   Hvis Aftalen ophører før udløbet af en medlemsperiode, modtager du en forholdsmæssig tilbagebetaling for den del af medlemsperioden, hvor Aftalen ikke er i kraft. NightPay ApS gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved indgåelsen af Aftalen, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.

 

10. VILKÅRSÆNDRINGER

 

10.1    NightPay ApS forbeholder sig retten til at ændre Aftalen, herunder prisen for medlemskabet, fordele, rabatter, Triple-Up, mv., med virkning fra den næstfølgende medlemsperiode. Eventuelle vilkårsændringer vil ske med rimeligt varsel ved opdatering af Aftalen i app’en, hvor du vil blive anmodet om at acceptere de ændrede vilkår.

 

10.2   Varslede ændringer i Aftalen vil blive meddelt, når du åbner app’en. Såfremt du ikke ønsker at acceptere de af NightPay ApS varslede ændringer, betragtes dette som en opsigelse af Aftalen, således at Aftalen automatisk ophører ved udgangen af den medlemsperiode, hvori du afviser at acceptere ændringerne.

 

11. ÆNDRINGER AF DINE OPLYSNINGER

 

11.1   Ved oprettelsen af bruger i app’en har du afgivet oplysninger om navn, e-mail adresse, fødselsdato og køn.

 

11.2  Ændringer i dine oplysninger, herunder e-mailadresse, skal oplyses til NightPay ApS hurtigst muligt efter ændringen ved meddelelse til NightPay ApS, enten pr. mail til info@nightpay.com eller via chat supporten i app’en. Det er dit ansvar, hvis du ikke modtager meddelelser fra NightPay ApS, fordi du ikke har ajourført dine oplysninger.

 

12. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

 

12.1   NightPay ApS er ansvarlig for de personoplysninger, du afgiver, når du indgår Aftalen med NightPay ApS. NightPay ApS anvender de indsamlede oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesloven.

 

12.2  Ved oprettelsen af bruger i app’en har du afgivet samtykke til databehandling af de indsamlede oplysninger. Der henvises til NightPay ApS’ generelle vilkår - klik her.

13. ANSVARSFRASKRIVELSE

13.1   NightPay ApS er ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til app’en, manglende adgang til at anvende app’en på de enkelte venues, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer eller svigt i kommunikationssystemer.

13.2  NightPay ApS er ikke ansvarlig for eventuelle fejlagtige og manglende oplysninger, som NightPay ApS har indhentet hos eksterne kilder

 

13.3  NightPay ApS er ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (hacking) via app’en til NightPay ApS’, dine eller tredjemands data. NightPay ApS kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus, som måtte være pådraget dit hardware device som følge af browsing, downloading eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af app’en.

13.4  NightPay ApS er uden ansvar for forhold, der ligger udenfor NightPay ApS’ kontrol.

14. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

 

14.1  Alle rettigheder til indholdet af app’en tilhører NightPay ApS og må ikke kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden forudgående indhentelse af skriftlig tilladelse.

15.  OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER

 

15.1   Klager over Aftalen kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU- Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: info@nightpay.com

16. KONTAKT

NightPay ApS  

CVR nr. 37 98 72 04

Niels Hemmingsens Gade 36

1153 København K

Meddelelsen kan sendes til: info@nightpay.com.

 

Dokument versionsnummer: 1.2. Opdateret 26.08.2021.