Go to Danish version

Personvernpolicy

1. Generelle vilkår

 

Disse medlemsbetingelsene regulerer hvordan appen brukes og forholdet mellom deg som bruker og Rekom Øst Drift Delta ApS, CVR nr. 37987204 som stiller appen til rådighet.

 

Det er en forutsetning for bruken av appen og utnyttelse av de fordeler den gir, at du har akseptert de til enhver tid gjeldende medlemsbetingelser.

 

Din brukerprofil og det tilhørende Staff Card er personlig, og derfor kan rabattene og fordelene som gis ikke innløses av andre enn den personen som eier profilen.

 

Du kan kun ha 1 brukerprofil i appen.

 

De rabatter og fordeler som ditt Staff Card og dine billetter gir, kan kun benyttes på de barer som er angitt i appen.

 

Det kan være begrensninger på innløsning av billetter og rabatter knyttet til ditt Staff Card. De til enhver tid gjeldende vilkår for dine fordeler og billetter er angitt i appen.

 

1.1. Alderskrav

 

Du må ha fylt 18 år.

 

1.2. Økonomiske fordeler

 

Som bruker av appen oppnår du fordeler og rabatter på utvalgte produkter og tjenesteytelser på særlige tidspunkt. Dette inkluderer rabatt på dine kjøp, gratis entré og gratis drikkevarer på barer som appen angir.

 

De økonomiske fordelene varierer over tid og kan til enhver tid og uten varsel endres av Rekom Øst Drift Delta ApS.

 

1.3 Registrering av opplysninger

 

1.3.1. Registrering av opplysninger

 

For å opprette en bruker i appen må du gi opplysninger om ditt navn, e-postadresse, fødselsdato, kjønn og Rekom Staff Card nummer. Opplysningene kan gis manuelt i registreringsskjemaet eller bli delvis automatisk innsamlet fra din Facebook-profil hvis du benytter deg av denne muligheten. Benytter du muligheten for registrering av bruker via din Facebook-konto gir du også ditt profilbilde for bruk i app’en.

 

Opplysningene  som du gir blir samlet inn, registrert og brukt av selskapet Rekom Øst Drift Delta ApS, som er behandlingsansvarlig, jf. pkt. 1.5.5.

 

1.3.2. Bruk av opplysninger

 

Opplysninger som du avgir brukes til å plassere deg i en gruppe med en gitt kjøpsprofil. Dette skjer fortløpende.

 

Opplysningene om deg brukes dessuten statistisk av Rekom Øst Drift Delta ApS for å få generell informasjon om forbrukeratferd, for eksempel for å utvikle og forbedre butikker, varesortiment, kampanjer og tilbud, og for utarbeidelse og utveksling av markedsanalyser med samarbeidspartnere. Det utveksles kun informasjon som ikke er personlig identifiserbar.

  

1.3.3. Opplysninger utleveres ikke til andre

 

Kun Rekom Øst Drift Delta ApS har adgang til de nevnte opplysninger.

 

Opplysningene utleveres ikke til tredjepart uten ditt samtykke til dette, med mindre det skjer utveksling av opplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med bestemmelsene i pkt. 1.5.3 nedenfor.

 

Utlevering kan også skje såfremt Rekom Øst Drift Delta ApS eller forpliktet til det i henhold til lovgivningen.

 

1.3.4. Sletting av opplysninger

 

De personopplysninger som du gir i forbindelse med registrering av en bruker i appen samt evt. senere oppdateringer, slettes ikke med mindre du trekker alle dine samtykke tilbake i henhold til pkt 1.5.5. Likevel slettes opplysningene hvis du ikke har foretatt noen konkrete handlinger eller aktiviteter i løpet av en samlet periode på 2 år.

 

Opplysninger til bruk for utarbeidelse av statistikker og andre analyser slettes senest 5 år etter at du har gitt dette samtykket.

 

Opplysningene vil alltid bli slettet dersom Rekom Øst Drift Delta ApS etter den til enhver tid gjeldende lovgivning er forpliktet til det.

 

Jeg er informert om og aksepterer at dersom det produkt eller den tjenesteytelse som jeg ønsker å gjøre bruk av ikke kan leveres, vil dette samtykket likevel være bindende avgitt. De opplysninger som jeg har gitt i forbindelse med dette samtykket vil ikke bli slettet, og Rekom Øst Drift Delta ApS har rett til å anvende opplysningene i overensstemmelse med bestemmelsene i dette samtykket.

 

Mitt samtykke trer dermed i kraft ved min godkjennelse av innholdet i dette dokument, uansett om behandlingen av søknaden om det produkt eller den tjenesteytelse, som jeg ønsker at gjøre bruk av, først igangsettes etter at samtykket er gitt.

 

 

1.3.5. Datasikkerhet

 

Rekom Øst Drift Delta ApS oppfyller det danske Datatilsynets sikkerhetsregler for behandling av personopplysninger, og er meldt til det danske Datatilsynet som en privat virksomhet.

 

Det er bare medarbeidere med særlige tillatelser som har adgang til opplysningene.

 

Opplysningene oppbevares og behandles i et særlig sikret miljø.

 

Datbehandlere som behandler data for Rekom Øst Drift Delta ApS, må oppfylle tilsvarende sikkerhetsbestemmelser.

 

Overføring av data mellom din hardware-enhet og Rekom Øst Drift Delta ApS skjer SSL-kryptert.

 

 

1.5 Samtykkeerklæring til behandling av personopplysninger

 

1.5.1. Personopplysningsloven

 

Behandlingen av personopplysninger skjer i overensstemmelse med den danske lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven).

 

Jeg bekrefter med dette at jeg samtykker til at de databehandlere som er angitt nedenfor samler inn og behandler personopplysninger om meg som er omfattet av Personopplysningsloven.

 

1.5.2. Opplysninger

 

De opplysninger som databehandlerne samler inn, registrerer, anvender og behandler er navn, e-postadresse, fødselsdato, kjønn og Rekom Staff Card nummer samt oppdateringer av de nevnte opplysninger.

 

Rekom Øst Drift Delta ApS samler inn opplysninger om aktiviteter og handlinger som du foretar, inkludert hvordan du bruker våre produkter og tjenester.

 

Rekom Øst Drift Delta ApS samler inn enhetsspesifikke opplysninger (f.eks. hardwaremodell, operativsystemversjon, entydige enhets-id'er og mobilnettverksopplysninger).

 

Rekom Øst Drift Delta ApS samler inn og behandler opplysninger om din aktuelle fysiske plassering. Vi bruker forskjellige teknologier for å fastlegge plassering, inkludert IP-adresse, GPS og andre sensorer samt Beacons (nettvarder) til innsamling av lokasjonsbasert data, som kan gi Rekom Øst Drift Delta ApS opplysninger om enheter, Wi-Fi-adgangspunkter og mobilmaster i nærheten.

 

Rekom Øst Drift Delta ApS sender push-beskjeder via mobiltelefonen, såfremt du har aktivert Bluetooth på din mobil. Push-beskjedene sendes kun dersom du oppholder deg i en sone hvor det er skiltet at slik teknologi benyttes.

 

Ut over de opplysninger som vi har mottatt direkte fra deg vil Rekom Øst Drift Delta ApS supplere opplysningene om deg med data som vi har mottatt fra tredjeparter, herunder eksterne samarbeidspartnere. I slike tilfeller er det tredjepartens ansvar å sikre at du har gitt det nødvendige samtykke til registrering og behandling av opplysningene.

 

1.5.3. Bruk av opplysninger

 

Rekom Øst Drift Delta ApS bruker kun de innsamlede opplysninger til saklige formål og med behørig hensyn til de forhold som gjør seg gjeldende på det tidspunktet som opplysningene blir avgitt.

Rekom Øst Drift Delta ApS behandler opplysningene ved hjelp  av de til enhver tid tilgjengelige teknologiske løsninger, herunder stitcher (sammenkjører) vi opplysningene på bakgrunn av oppsamlede data på tvers av dataoppsamlingspunkter, på samme måte som at vi bruker opplysninger om deg mottatt fra tredjeparter. Databehandlingen og bruken av opplysningene omfatter på tidspunktet for dette samtykket bl.a. utveksling med Google Cloud Platform, OnlinePOS, Google Analytics, samt Facebook og andre sosiale medier. Vi foretar sosial enrichment ved samkjøring og behandling av de avgitte opplysninger med data fra sosiale medier og andre plattformer.

Rekom Øst Drift Delta ApS har rett til å overføre de innsamlede opplysninger til mottakere utenfor EU og EØS. Dette skjer imidlertid kun til mottakere som har et tilstrekkelige beskyttelsesnivå i henhold til personvernforordningen.

 

1.5.4. Databehandlere

 

Databehandlerne er de følgende virksomhetene:

 

 • Aloha Beach Bar ApS, CVR nr. 36402652

 • ANDYS BAR ApS, CVR nr. 34737398

 • ANDYS/SPRUTTEN ApS, CVR nr. 29825726

 • Kostbar ApS, CVR nr. 36953489

 • Aya ApS, CVR nr. 35682198

 • Bar 7 ApS, CVR nr. 38631578

 • REKOM TROMSØ AS, Org. Nr. 918536892

 • BUTCHERS ApS, CVR nr. 35043519

 • Bæst Bar ApS, CVR nr. 34476519

 • CAFÉ DA VINCI ApS, CVR nr. 29326703

 • GULDHORNENE AALBORG ApS, CVR nr. 34208131

 • GULDHORNENE, ÅRHUS ApS, CVR nr. 35224785

 • GULDHORNENE KBH. ApS, CVR nr. 31933307

 • CUCARACHA BAR ApS, CVR nr. 31625246

 • REKOM & JYRGEN DAMPMØLLEN ApS, CVR nr. 36491647

 • Dandy Cph. ApS, CVR nr. 37582220

 • DEN GLADE GRIS ApS, CVR nr. 28515626

 • Den Nordiske Ambassade ApS, CVR nr. 37581909

 • Dorsia ApS, CVR nr. 38544241

 • El Dorado Bar ApS, CVR nr. 38311484

 • FABRIKKEN, AALBORG ApS, CVR nr. 29388156

 • Farfars ApS, CVR nr. 34736871

 • GIRAFFEN ApS, CVR nr. 29388180

 • Heaps App ApS, CVR nr. 36695420

 • HEIDIS BIER BAR AALBORG ApS, CVR nr. 33579624

 • HEIDIS BIER BAR ÅRHUS ApS, CVR nr. 31873355

 • HBB BERGEN AS, Org. Nr. 998575931

 • HEIDI'S BIER BAR DRAMMEN AS, Org. Nr. 915970486

 • Restaurations Kompagniet Finland Oy, FO 2885726-8

 • HEIDI'S BIER-BAR ApS, CVR nr. 27647952

 • HEIDIS BIER BAR ODENSE ApS, CVR nr. 31873347

 • HEIDI'S BIER BAR OSLO AS, CVR nr. 915807208

 • HEIDI'S BIER-BAR SVENDBORG ApS, CVR nr. 33037066

 • Heidis Bier Bar Sønderborg ApS, CVR nr. 36725001

 • HEIDIS BIER BAR THISTED ApS, CVR nr. 36491604

 • REKOM TROMSØ AS, Org. Nr. 918536892

 • HBB TRONDHEIM AS, Org. Nr. 917692173

 • High Voltage Ålborg ApS, CVR nr. 37987395

 • HIVE ApS, CVR nr. 34590265

 • Hornsleth Ålborg ApS, CVR nr. 25958705

 • H-BAR ÅRHUS ApS, CVR nr. 31866391

 • HORNSLETH BAR ApS, CVR nr. 32141099

 • ISM OSLO AS, Org. Nr. 918536833

 • KJ10 REKOM AS, Org. Nr. 917691908

 • LA BAR/ROCKCAFÉEN ApS, CVR nr. 29388148

 • LA BAR, KØBENHAVN ApS, CVR nr. 27048021

 • L.A. TEQUILA BAR ODENSE ApS, CVR nr. 31873363

 • Lala, Ålborg ApS, CVR nr. 38339621

 • LouLou Århus ApS, CVR nr. 37582344

 • Madam Chu ApS, CVR nr. 35256008

 • MEXI BAR ApS, CVR nr. 30575997

 • MUSEN & ELEFANTEN ApS, CVR nr. 34703086

 • No Stress Bar DK ApS, CVR nr. 38517511

 • LA BELLE DRIFT AS, Org. Nr. 991650105

 • Oak Room ApS, CVR nr. 35668837

 • ReKom Drift I ApS, CVR nr. 38982168

 • Rekom Group A/S, CVR nr. 19415201

 • Rekom Øst Drift Delta ApS, CVR nr. 37987204

 • Retro ApS, CVR nr. 36695331

 • Rhino Bar ApS, CVR nr. 33582676

 • SIMPELT V ApS, CVR nr. 33050860

 • SIRKUS OSLO AS, CVR nr. 919574054

 • SJUS BAR ApS, CVR nr. 31374057

 • SKAAL ApS, CVR nr. 37209597

 • Stereo Bar ApS, CVR nr. 34711941

 • THE AUSTRALIAN BAR AARHUS ApS, CVR nr. 34476209

 • THE AUSTRALIAN BAR KØBENHAVN ApS, CVR nr. 17890670

 • THE AUSTRALIAN BAR ODENSE ApS, CVR nr. 19044734

 • ENGENE 12 DRAMMEN AS, Org. Nr. 915970389

 • The Drunken Flamingo, Aalborg ApS, CVR nr. 37582158

 • THE DRUNKEN FLAMINGO ApS, CVR nr. 34477795

 • STORE HØVDING AS, Org. Nr. 993948063

 • TYROLIA BIER KLUB ApS, CVR nr. 33244460

 • Tørst Bar ApS, CVR nr. 33948093

 • VIGGO'S VÆRTSHUS ApS, CVR nr. 25359348

 

1.5.5. Samtykke

 

Jeg har fått informasjon om og gir mitt samtykke til at formålet med innsamlingen av opplysningene er at Rekom Øst Drift Delta ApS kan optimalisere og videreutvikle de produkter og tjenester som Rekom Øst Drift Delta ApS kan tilby meg.

 

Jeg er videre informert om og gir mitt samtykke til at de opplysninger som er samlet inn kan utveksles mellom de ovenfor angitte databehandleres samarbeidspartnere, og at opplysningene kan bli brukt til markedsanalyser.

 

Jeg bekrefter at jeg er informert om og aksepterer at:

 

 • de ovenfor angitte databehandlere registrerer og behandler personopplysninger om meg til det angitte formål,

 • det er frivillig å gi mitt samtykke, og at jeg til enhver tid kan kalle samtykket tilbake helt eller delvis.

 

1.5.6 Dine rettigheter

 

Jeg bekrefter at jeg er informert om at:

 

 

 • jeg har rett til å bli orientert om registreringen, innsamlingen og behandlingen ved bruk av elektronisk databehandling,

 • jeg har rett til å be om innsyn i de opplysninger som behandles,

 • jeg har rett til å protestere mot at opplysningene behandles elektronisk,

 • jeg har rett til å kreve retting, sletting eller blokkering av opplysninger, som er uriktige, villedende eller på annen måte er behandlet i strid med loven,

 • Jeg har rett til å kreve dataportabilitet: og

 • jeg har rett til å klage til den relevante tilsynsmyndigheten. Den relevante tilsynsmyndigheten er Datatilsynet i Danmark , som er den ledende tilsynsmyndighet for behandlingsansvarlige. Dersom du bor i Norge har du også rett til å fremsette din klage til det norske Datatilsynet, Datatilsynet,  - Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo - postkasse@datatilsynet.no.

 

 Den behandlingsansvarlige etter Personopplysningsloven er:

 

Rekom Øst Drift Delta ApS

CVR nr. 37987204

Lavendelstræde 17 C, 4.

1462 København K

 

Versionnummer 1.0

Henvendelser kan sendes til info@nightpay.com